Algemene voorwaarden

1. IDENTITEIT VAN DE KOPER:

Marjon Kooistra
Voorweg 76
9104 BZ Damwoude
Nederland

info@kaizashop.nl

2. TOEPASSING:

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. BESTELLING:

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink bestellen met betalingsverplichting, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanklikken van “bestel deze artikelen”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

4. PRIJZEN EN ARTIKELEN

De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro exclusief transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.

De kleuren van producten zijn louter indicatief. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kaizashop is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen of typefouten op de website.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Kaizashop doet er alles aan om die gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een levering niet kan gebeuren, door onopzettelijk foutieve stock gegevens of wanneer de stoffen niet meer verkrijgbaar zijn. In deze gevallen zal Kaizashop u zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

5. BETALING:

Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

6. VERZENDING:

Eens de betaling ontvangen is, wordt de bestelling zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de 3 werkdagen verstuurd via PostNL.

7. BEDENKTIJD EN RETOURNEREN:

Voor alle producten gekocht bij Kaizashop heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Die periode gaat in op het moment dat u of iemand anders namens u de producten in ontvangst neemt. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking.

De goederen moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) terugbezorgd worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending gevoegd worden, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

Kaizashop betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als we de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, waarvoor u de bijhorende verzendkosten betaalt.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

* Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
* Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere manier beschadigd is door eigen gebruik, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten teruggestuurd worden naar het volgende adres:
Kaizashop, t.a.v. Marjon Kooistra, Voorweg 76, 9104 BZ Damwoude, Nederland.

Graag zeker vermelden t.a.v. Marjon Kooistra

8. CONTROLE:

De koper moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nakijken. Het blijven handgemaakte producten, maar mocht er toch een zichtbaar gebrek zijn,  moeten onmiddellijk gemeld worden. Verborgen gebreken kunnen alleen aanleiding geven tot vervanging, niet tot schadevergoeding. Die gebreken moeten binnen de 14 dagen na levering schriftelijk gemeld worden aan Kaizashop.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Alle goederen blijven eigendom van Kaizashop totdat de volledige betaling ervan heeft plaatsgevonden.

9. KLACHTEN:

Als er  ondanks onze goede zorgen toch iets misloopt met de behandeling van de bestelling, contacteer ons dan gerust op 0612823646 of info@kaizashop.nl

We zoeken dan samen naar de beste oplossing.